Tuesday, May 19, 2009

Knock, Knock, Who's There?

Bumalik tayo sa panahon kung saan ang mga babae ay nagpapahabaan ng buhok, habang ang mga lalake naman ay nagpapalakihan ng manggas at kuwelyo ng polo.

Mahuhulaan mo ba kung sino ang binatang nakatayo sa kanan?


I click ito para makita ang larawan.


Upang makakita nang ilan pang larawan ng ating mga kababayan, bumisita sa Licab.net at tingnan ang "Mga Larawan".

No comments:

Post a Comment