Wednesday, January 4, 2012

Pong Rivera

Patuloy pang inaalam ng Licabblog kung totoo ang balitang pinagbabaril daw ngayon, January 4, 2012, si Pong Rivera, kasalukuyang naninilbihang Konsehal (Sangguniang Bayan), sa kanilang tirahan sa San Casimiro, Nueva Ecija.

Ang sinumang may karagdagang balita tungkol sa kaganapan ay maaaring mag-iwan ng komento sa blog na ito upang ang ilan pa sa atin ay patuloy na malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa nabanggit na karahasan.