Thursday, December 1, 2011

Init At Lamig

Sadya mang kaylamig ng nararamdaman dulot ng hanging dumadampi tuwing panahon ng kapaskuhan, ako'y muling maglalakbay pauwi sa aking mahal na bayan upang muling madama ang init ng pagmamahal na sa tuwina'y nadarama kapag kapiling ang mga mahal sa buhay.

Tara na sa Licab! Pasko'y narito na!