Monday, January 17, 2011

Naka-Single

Madali nang magkaroon ng sariling motorsiklo ngayon.

Katunayan, sa Maynila, sa Cabanatuan, o sa iba pang Motor Sales Centers, hindi gaanong mataas ang requirements para ka makabili. Yung iba, kopya lang ng payslip ang kailangan. Walang downpayment, walang credit investigation.

Kaya hindi nakakapagtaka na maraming Pilipino ang nahihikayat na bumili. Paliwanag nila, mas matipid daw ng di hamak ang mag-motor kaysa sa mamasahero ka.

Kasabay ng pagdami ng gumagamit ng motorsiklo ay ang pagdami rin ng motorcycle-related accidents sa ating kakalsadahan. Sa isang pagsusuring ginawa ng CNN, pangpito sa listahan ng 10 Insane Activities for Thrill Seekers ang pagmo-motorsiklo sa Kamaynilaan. Ayon sa ulat, mahigit sa 1,500 ng naitalang aksidente sa mga hospital sa unang quarter ng 2010 ay may kaugnayan sa mga motorsiklo.

**********

Mula ng mauso ang mga single na motorsiklo sa Licab, dumami rin ang insidente ng aksidente. Tatlo sa mga kakilala kong tiga-Licab (edad 30 pababa) ang naputulan ng buhay dahil sa aksidente sa motorsiklo.

**********

Hindi natin masasabing masama ang tumangkilik sa paggamit ng motorsiklo. Hindi nga ba't naimbento ang mga ganitong uri ng mekanismo upang makatulong at mapadali ang pamumuhay ng mga mamamayan? Ngunit ang bawat pribilehiyo ay may katuwang na responsibilidad- maging sa indibidwal man, o sa ating pamahalaan.

• Responsibilidad ng mga motorista na siguruhing maayos ang pagpapatakbo nila sa kalsada.

• Isuot ang mga protective gears na required isuot (Sa ulo inilalagay ang helmet; hindi sa siko) habag nagpapatakbo ng motorsiklo.

• Siguruhing nasa maayos na kundisyon ang makina at brakes ng motor bago ito gamitin.

• Huwag magsakay ng higit sa nararapat na pasahero.

• Tumupad sa mga traffic rules and ordinances sa pagmamaneho.

• Sa panig naman ng pamahalaan, dapat ipatupad ang No License, No Driving policy. Lahat ba ng motorista sa Licab ay may lisensiya? Wala bang kabataan na edad 18 pababa ang nakapagmo-motor?

• Magpatupad ng traffic rules and regulations.

• Magbigay ng babala o signages sa mga accident prone areas sa ating bayan.

• Kung maaari, magsagawa ng seminar para sa motorista.


Madali nang magkaroon ng sariling motorsiklo ngayon. Ngunit dapat, maging responsable ang mga indibidwal at maging ang lokal na pamahalaan upang mabawasan, kundi man maiwasan ang mga sakuna.