Wednesday, October 6, 2010

Ang Bukas Ay Ngayon

Kung minsan, nakakasawa nang mapakinggan yung laging sinasabi na na ang Kabataan daw ang pag-asa ng bayan.Noong bata pa ako ay naririnig ko na yan, at ngayong "medyo" nagka-edad na ako at wala na doon sa tinatawag nilang "Kabataan" eh naririnig ko pa rin.Sa haba nang panahon na nilakbay ng bansang Pilipinas mula ng isulat ni Rizal ang katagang iyan, nakalulungkot isipin na hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin tayo sa mga kabataan upang sumulong ang bansa. Nasanay tayong tumingin at umasa sa Bukas ngunit hindi natin napapansin na importante ring ayusin at baguhin ang Ngayon.Sa Oktubre 25, 2010, muling binibigyan ng pagkakataon ang mga kabataan upang pumili ng mga kabataang lider ng Sangguniang Kabataan.

May magagawa ngayon ang ating mga kabataan. Ito ang panahon upang pumili at gumawa ng tama para sa ikauunlad ng bayan at bansa.

Kabataang LicabeƱo, ngayon na!


"The duty of youth is to challenge corruption."
- Kurt Cobain-

No comments:

Post a Comment